Produkter

Kvalitet och hållbarhet

Företag

Platser

Imprint

EHRMANN SE
A.-Ehrmann-Straße 2
DE-87770 Oberschönegg

Telefon: +49 8333 301-0
Fax: +49 8333 301-310

E-post: info(at)ehrmann.de
Internet: www.ehrmann.de

Representanter i styrelsen:
Christian Ehrmann, Markus Fehr, Frank Bodfeld, Kurt Hardt
Aktiebolagets säte: Oberschönegg (Tyskland)
Registerdomstol: Amtsgericht Memmingen (tingsrätten i Memmingen)
Registernummer: HRB 18947
VAT-nummer enligt paragraf 27a
Momslagen: DE 811249984

Realisering:
Melters Werbeagentur GmbH
Karlstraße 88,
40210 Düsseldorf
Telefon: +49 171 5324 841
www.melters-werbeagentur.com

RÄTTSLIG INFORMATION

Dataskydd

Ytterligare information under https://ehrmann.se/data-protection

Online erbjudandets innehåll

All information på denna webbsajt är allmän information och inte bindande. Vi frånsäger oss allt ansvar för att denna information är aktuell, riktig och fullständig och vi ansvarar inte heller för kvaliteten på den information som vi tillhandahåller. Skadeståndsanspråk som hänför sig till materiell eller ideell skada som kan uppkomma genom att den information som vi tillhandahåller används eller inte används resp. genom att felaktig eller ofullständig information används är principiellt uteslutna, såvida det inte är fråga om livsfarlig skada, personskada eller hälsoskada eller om att Ehrmann SE har agerat med uppsåt eller grovt vårdslöst.

För alla erbjudanden gäller att de ges utan någon form av garantier och att de inte är bindande. Ehrmann SE förbehåller sig uttryckligen rätten att när som helst och utan varsel ändra, komplettera eller ta bort delar av sajterna eller alla sajter samt att lägga ner webbsajten för viss tid eller helt och hållet.

Länkar till andra webbsajter

På Ehrmann-webbsajten finns länkar till andra webbsajter. Vi förklarar uttryckligen, att vi inte har någon kontroll över utformningen och innehållet på dessa sajter och att vi därför inte nödvändigtvis godkänner innehållet på dessa webbsajter. Dessa länkar är endast ”levande” (dynamiska) hänvisningar. Om vi på Ehrmann SE märker, att ett konkret erbjudande som vi länkar till leder till ett civil- eller straffrättsligt ansvar kommer vi att ta bort detta erbjudande såvida det är tekniskt möjligt och rimligt.

Upphovsrätt

Det är tillåtet att ladda ner eller skriva ut enskilda texter, grafiska framställningar och bilder på vår webbsajt för personligt resp. privat bruk. Det är emellertid inte tillåtet att utan skriftligt tillstånd, varken helt eller delvis, reproducera, distribuera, sända (på elektroniskt väg eller på annat sätt), modifiera, publicera eller använda denna webbsajt resp. texter, grafiska framställningar eller bilder som skyddas genom upphovsrätten för offentliga eller kommersiella ändamål.

 

Ladda ner information, filer och program

Den som driver webbsajten frånsäger sig allt ansvar för skador eller följdskador som uppträtt genom eller som följd av användningen av den mjukvara, den information och de filer eller program som erbjuds respektive som tillhandahålls, detta gäller i synnerhet för skador på grund av bristande funktionalitet eller virus i filer eller program som kan laddas ner på webbsajten. Detta gäller emellertid inte om det är fråga om livsfarlig skada, personskada eller hälsoskada eller om Ehrmann SE eller dess ställföreträdande agent eller ombud har agerat med uppsåt eller grovt vårdslöst. Tyvärr är spridning av information på internet med hänseende till sekretess och säkerhet aldrig 100 % säker. Därför frånsäger vi oss allt ansvar för skador eller följdskador som du kan ha genom avbrott, manipulering eller missbruk av information som sprids på internet.